ჩვენი მიზნები


„კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოების“ მიზანია , იყოს პროგრესის თანაზიარი და ძალისხმევა არ დაიშუროს ქართული ონკოლოგიის საერთაშორისო სტანდარტებისკენ სწრაფვაში. ეს მიზანი ყოველ ჩვენგანს ამოძრავებს, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ამ მიზნის მიღწევა ცალ-ცალკე გაგვიჭირდებოდა. სწორედ ამიტომ გავერთიანდით საქართველოს ონკოლოგიის სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ექიმები და ამ გაერთიანების დაფუძნების შემდეგ, მორიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს ვდგამთ. ესაა „კლინიკური ონკოლოგიის საქართველოს საზოგადოების“ მიერ დფუძნებული სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „კლინიკური ონკოლოგია“

რემა ღვამიჩავა

გამოცემები


ონკოლოგიის სახელმძღვანელო

რ. ღვამიჩავა, მ. შავდია

გადმოწერა

პალიატიური მზრუნველობა

დიმიტრი კორძაია

გადმოწერა

კლინიკური ონკოლოგია

2013 წელი

გადმოწერა

კლინიკური ონკოლოგია

2014 წელი

გადმოწერა

კლინიკური ონკოლოგია

2015 წელი

გადმოწერა

კლინიკური ონკოლოგია

2016 წელი

გადმოწერა

კლინიკური ონკოლოგია

2017 - 2018 წელი

გადმოწერა

პალიატიური მზრუნველობა

გიორგი მეტივიშვილი

გადმოწერა

საკონტაქტო ინფორმაცია


თრიალეთის 50

doctorrema@yahoo.com

+995 599587377